Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, umożliwi to Państwu spokojny wypoczynek, a nam skoncentrować się na zapewnieniu komfortu i miłej atmosfery pobytu.

 1. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest właściciel obiektu. Goście korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% kwoty za cały pobyt. Zadatek prosimy wpłacić w przeciągu 3 dni, po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność.
 4. Należność za pobyt  oraz opłata klimatyczna (miejscowa) 1.70 zł/os/dzień pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 6. Klienci  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela budynku. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić właścicielowi do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Właściciel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 8. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby noclegowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.
 9. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.
 10. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin budynku, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w budynku.
 11. Świadczymy usługi noclegowe zgodnie ze swoją kategorią.
 12. W momencie przekazania przez nas klucza stają się Państwo gospodarzami tego pokoju. Pokój jak i budynek należy zamykać.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu .
 14. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody właściciela. Prosimy nie wynosić z pokoju kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 15. W budynku oraz na balkonach obowiązuje zakaz grillowania – prosimy grillować tylko w miejscu do tego wyznaczonym na terenie posesji.
 16. Prosimy o zachowanie czystości na terenie całego budynku i posesji.
 17. Właściciel budynku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 18. Obiekt nie jest przystosowany do przebywania zwierząt i z tego względu nie możemy przyjąć osób pragnących wypoczywać w towarzystwie swoich ulubieńców.
 19. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
 20. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług noclegowych mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach  grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 22. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
 23. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych budynku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z Najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 24. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu budynku.
 25. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji właściciel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 27. Narty, buty narciarskie i inny sprzęt sportowy przechowujemy w garażu budynku.
 28. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o poinformowanie właściciela obiektu osobiście lub telefonicznie.
 29. Regulamin Pokoi Gościnnych „U Leona” podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.uleona.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela i obowiązuje od dnia 01.01.2011 r.

Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy miłego pobytu!